21 listopada – Dzień Życzliwości i Pozdrowień

W dniach 13 – 21 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Tydzień Życzliwości i Pozdrowień. Uczniowie wykonali plakaty dotyczące Międzynarodowego Dnia Życzliwości, którymi ozdobili swoje sale lekcyjne oraz korytarze, przygotowali skrzynkę pocztową, do której przez cały tydzień wrzucali kartki z miłymi słowami dla swoich kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły. 21 listopada na godzinach wychowawczych wybrano najżyczliwszych uczniów, kierując się Kodeksem Ucznia Życzliwego. Samorząd Uczniowski w tym dniu roznosił pocztę i częstował cukierkami oraz składał życzenia.  Świętowaliśmy przez cały tydzień, pełen dobrych uczynków i dobrych emocji. Oryginalna nazwa święta brzmi Hallo World Day i symbolizuje cel tego dnia, czyli mówienie „hallo” (cześć) do przynajmniej dziesięciu osób dziennie. Obecnie Dzień Życzliwości obchodzony jest w ponad 180 krajach. Jego celem jest uwrażliwienie ludzi na wzajemną życzliwość, wzbudzenie w nich pozytywnych emocji. Jest to apel przeciwko problemom i często smutnej rzeczywistości.

Uczniowie klasy siódmej i szóstej jeszcze w poniedziałek uczestniczyli w lekcji bibliotecznej w Bibliotece Publicznej nr 53 przy ul. Bazyliańskiej. Spotkanie rozpoczęło się od rozważań, czym są wartości w życiu człowieka, jakimi wartościami powinniśmy kierować się w życiu, a które z nich są ułudne i szybko przemijają. Dyskusja ilustrowana była pokazem slajdów.

Skupiliśmy się na dwóch wartościach – życzliwości i miłości do ojczyzny. W scenkach dramowych, podzielni na grupy uczniowie, zademonstrowali empatyczne wzory zachowań. Nie zabrakło interesujących rozwiązań aktorskich – w scence ściągania kota z drzewa na prośbę zrozpaczonej właścicielki prawie najwyższy siódmoklasista grał drzewo, a jego kolega drabinę, po której wspinał się strażak.

Druga część spotkania poświęcona była patriotyzmowi rozumianemu współcześnie – Polak okazuje przywiązanie do ojczyzny, nie tylko szanując jej symbole narodowe, ale pomagając słabszym, ucząc się, dbając o środowisko. Patriota to ten, kto życzliwie odnosi się do innyh mieszkańców Polski.

Można powiedzieć, że „znaleźliśmy się wśród życzliwych”. (mw)

page_dz