Apel z okazji 11 listopada

„Warto się dzisiaj zasłuchać
W wiatru granie,
Bieg historii,
Pokoleń przemijanie.

Dziś ojczyzny uczyć się trzeba
W pochyleniu nad kołyską dziecka.
Żeby dzieci od zła uchronić
I nauczyć prawości serca.

Żeby słowo
„tak” – i – „nie”
nie znaczyło jednocześnie.

To jesteśmy winni tym,
Którzy przyjdą po nas.” 

11 listopada 1918 r. – ta data zajmuje w świadomości  wszystkich Polaków szczególne miejsce. Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość.  To ważne, wielkie i historyczne wydarzenie dla wszystkich Polaków – w kraju i za granicą,  Polaków dużych i małych, pracujących i uczących się.
W poniedziałek – 8 listopada klasa ósma zaprosiła swoich młodszych kolegów na apel z okazji 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.Widzowie mieli okazję posłuchać pieśni I Brygady Legionów Polskich, „Szarej piechoty”, ósmoklasiści opowiedzieli też, w jaki sposób Polacy wywalczyli niepodległość w listopadzie 1918 r.