Bakcyl – podniesienie poziomu wiedzy finansowej

Projekt Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży, BAKCYL stanowi przykład społecznie odpowiedzialnego współdziałania na rzecz podniesienia poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia Polaków. Opiera się na zaangażowaniu pracowników banków w roli trenerów wolontariuszy. 
Uczniowie naszej szkoły: klasy VI, VII i VIII wzięły udział w projekcie „Bakcyl”. Pierwsza lekcja dotyczyła pieniędzy, jak je oszczędzać. Druga natomiast dotyczyła inwestowania. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach.