Bezpieczny Internet

W dniu 28 lutego r. w nasze j szkole realizowany był Dzień Bezpiecznego Internetu, odwołujący się do tegorocznego hasła  „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Uczniowie klas I-III w tym dniu mieli zajęcia bez podręczników.

Głównym celem było zapoznanie uczniów z zagrożeniami jakie daje Internet oraz przygotowanie ich do bezpiecznego korzystania z sieci.

W klasach I – VII na lekcjach z wychowawcą oraz na lekcjach zajęć komputerowych i informatyki przeprowadzone zostały wcześniej  pogadanki oraz zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w Internecie i cyberprzemocy.

Do organizacji Dnia Bezpiecznego Internetu wykorzystano  strony internetowe http://www.sieciaki.pl, http://www.dzieckowsieci.pl, http://www.dbi.pl, http://www.helpline.org.pl oraz materiały projektów „3..2..1 Internet” i „Stop cyberprzemocy”.
Uczniowie dowiedzieli się, z jakimi zagrożeniami mogą spotkać się w sieci, poznali zasady, którymi należy się kierować podczas surfowania w Internecie, gdzie uzyskać pomoc w razie niebezpieczeństwa, poznali zasady kulturalnego zachowania w Internecie. Wyświetlono filmy animowane, który później szczegółowo omówiono.

Na holu szkolnym przygotowano gazetkę oraz porady dla rodziców dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci.

Składamy serdeczne podziękowania Pani Marcie Bachórz – kierownikowi Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej m. st. Warszawy,  za pomoc w edukacji dla bezpieczeństwa. Bardzo dziękujemy Paniom: młodszej inspektor Lenie Żebrowskiej i młodszej strażnik Bogumile Nejman, które wspaniale poprowadziły warsztaty dla uczniów klas młodszych i starszych. Po warsztatach uczniowie klas I-III  z zaciekawieniem obejrzeli prezentacje uczniów z klasy IV: „Bezpieczny Internet”, „Cyberprzemoc”, „Niebezpieczne kontakty”, „Hejterzy”, „Uzależnienie od Internetu”.

Później uczniowie klas I-III  rozwiązywali łamigłówki, krzyżówki, wykreślanki, utrwalali zasady bezpieczeństwa w Internecie.

Na lekcje języka angielskiego przygotowano słownictwo dotyczące Internetu i komputerów.

Zakończeniem dnia były plakaty wykonywane w grupach 4-5 osobowych. Uczniowie wykazali się talentami plastycznymi, twórczymi pomysłami i wiedzą z zakresu bezpieczeństwa. Potem było oglądanie swoich prac. Plakaty uczniów wywieszone zostały na korytarzu górnym.

Przygotowaniem Dnia Bezpiecznego Internetu zajęli się nauczyciele: informatyki i wychowania fizycznego oraz Pani Dyrektor Joanna Dubielecka i Wychowawcy klas I-III. Szczególnie dziękujemy Uczniom za aktywną pracę, wspaniałe zachowanie i ogromne zaangażowanie. Z pewnością zdobytą wiedzę wykorzystają w życiu codziennym, a tegoroczne hasło „Tworzymy kulturę szacunku w sieci” nie będzie im obce.
pomoc_bi

pageBI