Dzień Językowy

2 czerwca tradycyjnie odbył się w naszej szkole dzień językowy. Podczas tego spotkania, którego główną organizatorką i koordynatorką jest pani Małgorzata Ciećwierz – nauczycielka języka angielskiego, uczniowie mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności językowych w praktyce. Spotkanie podzielone jest na trzy części, podczas których oglądamy krótkie występy w językach obcych, jakich uczymy się w szkole.

Kolejne części prowadzone były przez uczennice klasy szóstej.

Na początku słuchaliśmy piosenek oraz oglądaliśmy prezentację w języku niemieckim. W tej części swoje umiejętności prezentowali uczniowie klas 4-6, ponieważ w klasach młodszych nie ma zajęć z języka niemieckiego.

Pokaz rozpoczęła klasa czwarta. Zobaczyliśmy ją w przedstawieniu „Ich bin so allein” (Jestem taki samotny). Jest to historia o kotku, który szuka przyjaciela. Udało mu się go znaleźć dzięki pomocy Natalki z piątej klasy, która zastąpiła nieobecną uczennicę i dzięki temu czwartoklasiści  mogli zaprezentować swoje umiejętności. Po nich klasa piąta zaśpiewała piosenkę „Schnapi”. Część niemiecką zakończyli szóstoklasiści prezentując w interesującej formie ciekawostki dotyczące wybranych krajów niemieckojęzycznych – Austrii i Szwajcarii.

Po przerwie rozpoczęła się część w języku angielskim. Na scenie kolejno pojawiali się wykonawcy. Pierwszoklasiści która zaśpiewali piosenkę „Animals everywhere”, drugoklasiści – „Bingo”. Od uczniów klasy trzeciej dowiedzieliśmy się, jakie odgłosy wydaje lis, bohater zabawnej piosenki  „The Fox”. W prezentacjach czwarto-, piąto- i szóstoklasistów pojawiły się popularne przeboje muzyki rozrywkowej – „Happy” Pharella Williams’a, „One call away” oraz „Renegades”.

W tanecznym rytmie dzieci poszły na przerwę obiadową, by po niej powrócić na część francuską. Uczniowie zerówki zaprezentowali piosenkę „Mon numero de telephone”, czyli „Mój numer telefonu”, po nich pierwsza klasa zaśpiewała piosenkę „Le petit dejeuner”. Trzecioklasiści odtworzyli utwór francuskiej piosenkarki Indili pod tytułem „SOS”, klasa czwarta zabrała nas na Pola Elizejskie – „Les Champs – Elysees”, piątoklasiści zaś zaśpiewali, że niczego nie żałują… (Edith Piaf  „Je ne regrette rien”. Szóstoklasiści zakończyli muzyczną część kolejnym utworem  Indili pod tytułem „Derniere danse”.

Gwoździem programu było francuskojęzyczne przedstawienie – „Smerfy” w wykonaniu klasy drugiej, którą przygotowała pani Dorota Majcherek. Szkolna scena zaroiła się od niebieskich uczniów, którzy tradycyjnie nie chcieli dać złapać się Gargamelowi i Klakierowi. Za swoje umiejętności zostali nagrodzeni burzą oklasków.

Na zakończenie dnia językowego pani dyrektor serdecznie podziękowała wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy przygotowali tegoroczne prezentacje i zaprosiła na kolejne spotkanie za rok.

dj