Festiwal Nauki – wizyta w Archiwum Głównym Akt Dawnych

28 września uczniowie klasy piątej i szóstej uczestniczyli w zajęciach prowadzonych w ramach Festiwalu Nauki. Dzieci spotkały się z panem Michałem Kuleckim pracownikiem Archiwum Głównego Akt Dawnych przy ulicy Długiej 7. Pan Kulecki jest kierownikiem wydziału archiwum, w którym przechowywany jest zachowany z 1569 r. akt podpisania unii lubelskiej.

Uczniowie podczas czterdziestominutowej lekcji historii oglądali przechowywane w tym miejscu dokumenty historyczne odnoszące się do wydarzeń będących tłem powieści historycznych Henryka Sinkiewicza przede wszystkim Trylogii i Krzyżaków. Były to pakty, listy żelazne, wykazy i porozumienia dotyczące stosunków królestwa Polskiego z Zakonem Krzyżackim w pierwszym dziesięcioleciu XV w., a także o stosunki Rzeczypospolitej ze zbuntowanymi Kozakami oraz państwami ościennymi: Szwecją, Rosją i Turcją z Tatarami w XVII w. Największe zaciekawienie uczniów wzbudziły woskowe pieczęcie, którymi zamiast podpisów, opatrzone były dokumenty. Obejrzeliśmy również pamiątkowy list wysłany przez Henryka Sienkiewicza w 1895 r., w którym zapraszał znajomych na podwieczorek i pochodzącą z 1916 r. alegoryczną ilustrację, na której bohaterowie powieści Sienkiewicza opłakują jego śmierć.

Po lekcji Archiwum Głównym Akt Dawnych poszliśmy do staromiejskiej kawiarenki na lody, żeby oczyścić gardło z „historycznego kurzu”