„Jak się uczyć i zachowywać?”

20 października dzieci z klas I-III miały zajęcia „Jak się uczyć i zachowywać?” z cyku „dzień bez podręcznika”.

Najpierw, pod kierunkiem pani Anny Godek, dzieci wykonały ćwiczenia stymulujące pracę półkul mózgowych, dyskutowały o tym, co je rozprasza podczas nauki, dzieliły się pomysłami, jak powinno wyglądać biurko podczas pracy i poznały schemat prawidłowego odrabiania lekcji:

  • Dziecko po przyjściu do domu odpoczywa np. 30 minut.
  • Pokazuje rodzicowi dzienniczek.
  • Przygotowuje biurko.
  • Przed przystąpieniem do zadań ćwiczenia z gimnastyki mózgu, ćwiczenia trenujące mięśnie oka.
  • Przegląda zeszytu i ćwiczenia.
  • Odrabia pracę domową zadaną na jutro.
  • Następnie odrabia pracę domową zadaną na kolejne dni.
  • Jeśli nie potrafi poradzić sobie z zadaniem, prosi o pomoc osobę dorosłą, robi krótki odpoczynek, np. 5 minut.
  • Pakuje tornister zgodnie z planem lekcji. Sprawdza zawartość piórnika. Jak zamknie plecak, już go nie otwiera i nic z niego nie wyjmuje.

W drugiej części zajęć pani Anna Gnap i Magdalena Srebniak rozmawiały z dziećmi na temat dobrych manier i właściwego zachowania w szkole. Uczniowie w grupach mieszanych wiekowo rozwiązywali zadania ze znajomości dobrych manier. Na zakończenie wykonali plakaty ilustrujące szkolny savoir-vivre.

Dzieci przekonały się, że właściwe zachowanie nie jest czymś nudnym i nieużytecznym, zrozumiały, że to wyraz szacunku dla innych i dla samych siebie, i że pomaga ono lepiej żyć.