Kalendarium rad pedagogicznych w roku szkolnym 2018/2019

kalendarium_rad_

29,30,31.08.2018 Organizacja roku szkolnego 2018/2019.
11.09.2018 Rada zatwierdzająca plan dydaktyczno-wychowawczy i plan nadzoru pedagogicznego.
25.10.2018 Rada szkoleniowa.
29.11.2018 Rada szkoleniowa.
20.12.2018 Rada szkoleniowa.
17.01.2019 Rada klasyfikacyjna.
14.02.2019 Rada podsumowująca I semestr roku szkolnego 2018/2019.
14.03.2019 Rada szkoleniowa.
25.04.2019 Rada szkoleniowa.
28.05.2019 Rada podsumowująca sprawdziany roczne.
11.06.2019 Rada klasyfikacyjna.
28.06.2019 Rada podsumowująca II semestr roku szkolnego 2018/2019.