Kartka dla Julki

Zaraz po powrocie z ferii zimowych uczniowie klas II, III, IV i V postanowili spełnić prośbę ośmioletniej bardzo chorej Julki. Mieszkająca w Elblągu dziewczynka marzyła o tym, by otrzymać na urodziny jak najwięcej kartek z życzeniami. W imieniu córki prośbę zamieścili na portalu dziecko.elbląg.pl jej rodzice. Na prośbę nauczycieli uczniowie przynieśli samodzielnie wykonane lub kupione kartki urodzinowe, koperty i znaczki. Podczas lekcji języka polskiego rozmawiano o różnicach pomiędzy chorym a zdrowym dzieckiem i konieczności i chęci niesienia pomocy cierpiącym. Zastanawiano się też nad tym, czy warto spełniać swoje marzenia i czy warto pomagać innym w ich spełnianiu. Potem uczniowie wspólnie z nauczycielami zastanawiali się, czego możemy życzyć Julce.

Najtrudniejszym etapem pracy było poprawne językowo i ortograficznie zredagowanie treści życzeń i estetyczne przepisanie ich na kartkę pocztową. Sporo kłopotu sprawiło też prawidłowe umieszczenie we właściwym elementów adresu na kopercie. Gdy wszystko zostało zrobione – uczniowie pod opieką wychowawców poszli na pocztę i wysłali życzenia do chorej dziewczynki.

Napisanie kartki do Julii było jednym z wielu prowadzonych w naszej szkole działań, które kształtują w dzieciach postawy prospołeczne i rozbudzają w nich szeroko pojmowaną  empatię wobec innych. Rozbudzają wrażliwość i otwartość na potrzeby drugiego człowieka.