Konto

Sz. Państwo
Dyrekcja Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 62 umożliwia płatność miesięcznego czesnego
Na konto nr 54 1240 1082 1111 0010 1148 0135
pod warunkiem dokonania stałego zlecenia do 5 dnia każdego miesiąca i dostarczenia dowodu z banku.
Za miesiąc lipiec czesne płatne jest gotówką w dwóch ratach – w lutym i w maju.
Wszystkie dodatkowe opłaty za obiady i zajęcia tylko w sekretariacie szkoły.