Konwencja Praw Dziecka

21 listopada uczniowie klas 4 i 5 oraz 6 i 7 wzięli udział w zajęciach warsztatowych poświęconych Konwencji Praw Dziecka.

Na początku uczniowie wymieniali po jednym prawie, jakie ich zdaniem mają dzieci. Wszystkie z wymienionych przez nich praw znalazły się w „Konwencji o prawach dziecka”.

Potem w czasie pogadanki, ilustrowanej prezentacją multimedialną, Pani Malwina Warszawska wyjaśniła dzieciom, co to jest konwencja i dlaczego tak ważna jest znajomość praw, które są w niej zawarte.

Następnie uczniowie podzieleni zostali na kilkuosobowe zespoły i wybrali spośród siebie lidera, który prezentował na forum efekty pracy zespołu. Każda z grup otrzymała kartkę z jednym z artykułów Konwencji o prawach dziecka, z prośbą, by zastanowili się, co oznacza dany artykuł i dokończyli zdania znajdujące się pod nim. Dzięki takiej pracy mogli dowiedzieć się, że nikomu nie wolno poniżać dzieci, bić ich, ani obrażać; że każde dziecko ma prawo do uczenia się, leczenia w przychodni lub szpitalu, odpoczywania, niepracowania.

Uczniowie decydowali też o tym, które z praw są dla nich najważniejsze. Żeby podjąć decyzję w grupach, korzystali z „piramidy priorytetów”. Podstawę piramidy stanowiły 4 najmniej istotne prawa, wierzchołek jedno – najważniejsze ze wszystkich. Po burzliwej dyskusji liderzy zaprezentowali wyniki prac.

Na dole piramidy priorytetów znalazły się prawa mówiące o wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, do swobody myśli, sumienia i wyznania, do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej. Na samej górze – prawo dzieci niepełnosprawnych do korzystania z pełni praw przysługujących dzieciom zdrowym.

Takie wskazanie dzieci świadczyć może o tym, że żyją w bezpiecznych warunkach, domach wypełnionych miłością i są wrażliwe na krzywdę społeczną. (mw)

page_kpdz