Lekcja muzealna "Rycerze i księżniczki"

Klasa III w dniu 8 I uczestniczyła w lekcji muzealnej na temat „Rycerze i księżniczki”. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, dowiedzieli się o życiu ludzi w epoce Średniowiecza oraz poszerzyli wiedzę na temat Kodeksu Rycerskiego. Zwiedzając sale muzealne utrwalili również wiadomości z edukacji plastycznej. W trakcie spaceru Traktem Królewskim poszukiwali rzeźb, opisywali pomniki Mikołaja Kopernika i Adama Mickiewicza. Wyszukali również tablicę pamiątkową poświęconą Marii Curie-Skłodowskiej. Przy Kolumnie Zygmunta utrwalili podstawowe wiadomości o Warszawie.