O szkole

napis_1

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 62 im. Joanny Kolasińskiej, założona w 1991 roku, jest małą, kameralną, przyjazną dla uczniów szkołą. To sprawia, że uczniowie czują się w niej dobrze i bezpiecznie, żadne dziecko nie jest anonimowe, a nauczyciele znają imię i potrzeby każdego ucznia. Dlatego tak dobierają metody i formy pracy dydaktycznej, by każdy uczeń osiągnął sukces na miarę swych możliwości. To sprawia, że dzieci uczą się bez strachu i wiedzą, że każdą złą ocenę mogą poprawić, a nauczyciel przedmiotu wyjaśni im to, czego nie zrozumiały.

Uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 62 wykazują się swoimi talentami – w szkole funkcjonuje wiele kół zainteresowań, dzieci mogą uczestniczyć w różnorodnych konkursach. Uczniowie mogą w ten sposób odkryć swoje mocne strony. A nauczyciel staje się ich przewodnikiem.

Taka postawa nauczycieli powoduje, że uczniowie nie boją się rozmawiać z dorosłymi, nawet o swoich niepowodzeniach, tych szkolnych, czy tych domowych. Wiedzą, że powierzenie kłopotów wychowawcy albo pani psycholog gwarantuje ich rozwiązanie.

gazetka – XX LECIE SZKOŁY (1992-2012)