Oferta edukacyjna 2019/2020

Zapraszamy na indywidualne spotkania, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu.

27 lat istnienia Szkoły

Nasza szkoła funkcjonuje 27 lat. Posiada uprawnienia szkoły publicznej.

W roku 2012 obchodziliśmy 20-lecie Szkoły. Link:  20LECIE_psp

Jest otwarta w godzinach 7.00 – 18.00.

Oferuje uczniom klas I – VIII dobre warunki nauki w miłej, rodzinnej atmosferze.

Gwarantuje wysoki poziom nauczania i troskę o właściwe wychowanie dzieci.

Realizuje proces nauczania dobierając atrakcyjne programy oraz nowoczesne metody i formy pracy. Posiada własny program wychowawczo – dydaktyczny, który porusza istotne problemy współczesnego świata.

Szkoła proponuje w ramach czesnego:

 • rozszerzony program z obowiązkowych przedmiotów nauczania,
 • naukę języka angielskiego w wymiarze 5 godzin tygodniowo
 • naukę środowiska w klasie I , II i III po angielsku w wymiarze 1 godziny
 • naukę języka niemieckiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo w klasach IV – VIII,
 • naukę języka francuskiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo w klasach II – VI
 • naukę języka hiszpańskiego od kl. I w wymiarze 2 godzin tygodniowo
 • lekcje informatyki w wymiarze 2 godzin tygodniowo 
 • naukę religii, etyki i filozofii
 • koło informatyczne, polonistyczne i matematyczne, przyrodnicze i historyczne, koło j. angielskiego,
 • koło plastyczne, koło muzyczne ( gra na keyboardzie, wokalne) i rytmikę
 • opiekę psychologa
 • zajęcia wyrównawcze z j. polskiego, matematyki i j. niemieckiego
 • zajęcia na basenie, na który dzieci wożone są autokarem,
 • wf, korektywę,
 • SKS
 • opiekę na świetlicy
 • opiekę pielęgniarki
 • badania kontrolne szkolnego lekarza – „bilans”,

Szkoła oferuje za dodatkową opłatą:

 • zajęcia z j. hiszpańskiego
 • naukę programowania
 • szachy
 • obiady
 • wyjazd na „zieloną szkołę”
 • ciekawe wycieczki dydaktyczne, warsztaty i lekcje muzealne.