Oferta edukacyjna

W naszej niewielkiej szkole panuje kameralna, przyjazna atmosfera, w której dzieci z dala od zgiełku i gwaru w bezpiecznym i przyjaznym środowisku poszukują własnej drogi edukacyjnej. Pomaga im w tym wykwalifikowana kadra pedagogiczna współpracująca z rodzicami. O tym, że ta najciekawsza, a nie najprostsza droga przez zakamarki wiedzy kończy się sukcesem, świadczą wyniki sprawdzianów szóstoklasisty (najlepsze w dzielnicy) i sukcesy w wielu konkursach pozaszkolnych.

Uczymy tak, by poszerzać horyzonty uczniów, odkrywać ich talenty, zachęcać do twórczej działalności. Wyzwalamy w nich potencjał do samodzielnego poszukiwania wiedzy i zdolność krytycznego myślenia. Zachęcamy, by stali się niezależnymi, zdolnymi do autorefleksji ludźmi, którzy są wrażliwymi, odpowiedzialnymi obywatelami świata. Stwarzamy atmosferę życzliwości, zaufania i wzajemnego poszanowania. Z takiego środowiska wywodzą się potem absolwenci najlepszych warszawskich gimnazjów – I. Domeyki, S. Sempołowskiej, Władysława IV, gen. St. Maczka, St. Staszica, M. Skłodowskiej –Curie.

Nie tracimy z oczu żadnego dziecka, dostrzegamy każdy, nawet najmniejszy sukces, który buduje jego poczucie własnej wartości. Gdy trzeba – pomagamy.

W edukacji wczesnoszkolnej stosujemy zasadę koncepcji koncentrowania się na rytmach Jeroma Seymoura Brunera:

1. Ja robię – ty patrzysz (inicjatywa jest po stronie nauczyciela, dziecko patrzy i słucha).

2. Ja robię – ty pomagasz (nauczyciel i dziecko wspólnie działają).

3. Ty robisz – ja pomagam (dziecko przejmuje inicjatywę, próbuje samodzielnie wykonać czynność przy wsparciu nauczyciela)

4. Ty robisz – ja patrzę (nauczyciel oddaje kontrolę dziecku, jest pozytywnie wspierającym dorosłym).

Nasi nauczyciele cały czas w procesie uczenia się pomagają dzieciom. Gdy samodzielność naszych uczniów wzrasta – wycofujemy się lub podnosimy poprzeczkę. Dziecko czuje się bezpiecznie, bo wie, że ma obok siebie życzliwego dorosłego, który nigdy nie zostawi go samego z problemem przerastającym jego możliwości.

Uczeń to aktywny partner w procesie nauki, którego potencjał uwalnia się dzięki pomocy kompetentnego nauczyciela.

28 lat istnienia Szkoły

Nasza szkoła funkcjonuje 28 lat. Posiada uprawnienia szkoły publicznej.

W roku 2012 obchodziliśmy 20-lecie Szkoły. Link:  20LECIE_psp

Jest otwarta w godzinach 7.00 – 18.00.

Oferuje uczniom klas 0 – VIII dobre warunki nauki w miłej, rodzinnej atmosferze.

Gwarantuje wysoki poziom nauczania i troskę o właściwe wychowanie dzieci.

Realizuje proces nauczania dobierając atrakcyjne programy oraz nowoczesne metody i formy pracy. Posiada własny program wychowawczo – dydaktyczny, który porusza istotne problemy współczesnego świata.

Szkoła proponuje w ramach czesnego:

 • rozszerzony program z obowiązkowych przedmiotów nauczania,
 • naukę języka angielskiego w wymiarze 5 godzin tygodniowo
 • naukę środowiska w klasie I , II i III po angielsku w wymiarze 1 godziny
 • naukę języka niemieckiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo w klasach IV – VIII,
 • naukę języka francuskiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo w klasach IV – VI
 • naukę języka hiszpańskiego w kl. 0 – III w wymiarze 2 godzin tygodniowo
 • lekcje informatyki w wymiarze 2 godzin tygodniowo w klasach 0 – VIII,
 • naukę religi
 • koła przedmiotowe
 • koło plastyczne, koło muzyczne ( gra na keyboardzie, wokalne) i rytmikę
 • opiekę psychologa
 • zajęcia na basenie, na który dzieci wożone są autokarem,
 • wf, korektywę,
 • opiekę na świetlicy
 • opiekę pielęgniarki
 • badania kontrolne szkolnego lekarza – „bilans”,

Szkoła oferuje za dodatkową opłatą:

 • naukę programowania
 • szachy
 • obiady
 • wyjazd na „zieloną szkołę”
 • ciekawe wycieczki dydaktyczne, warsztaty i lekcje muzealne.