Oferta edukacyjna

 

rek2019

W naszej niewielkiej szkole panuje kameralna, przyjazna atmosfera, w której dzieci z dala od zgiełku i gwaru w bezpiecznym i przyjaznym środowisku poszukują własnej drogi edukacyjnej. Pomaga im w tym wykwalifikowana kadra pedagogiczna współpracująca z rodzicami. O tym, że ta najciekawsza, a nie najprostsza droga przez zakamarki wiedzy kończy się sukcesem, świadczą wyniki sprawdzianów szóstoklasisty (najlepsze w dzielnicy) i sukcesy w wielu konkursach pozaszkolnych.

Uczymy tak, by poszerzać horyzonty uczniów, odkrywać ich talenty, zachęcać do twórczej działalności. Wyzwalamy w nich potencjał do samodzielnego poszukiwania wiedzy i zdolność krytycznego myślenia. Zachęcamy, by stali się niezależnymi, zdolnymi do autorefleksji ludźmi, którzy są wrażliwymi, odpowiedzialnymi obywatelami świata. Stwarzamy atmosferę życzliwości, zaufania i wzajemnego poszanowania. Z takiego środowiska wywodzą się potem absolwenci najlepszych warszawskich gimnazjów – I. Domeyki, S. Sempołowskiej, Władysława IV, gen. St. Maczka, St. Staszica, M. Skłodowskiej –Curie.

Nie tracimy z oczu żadnego dziecka, dostrzegamy każdy, nawet najmniejszy sukces, który buduje jego poczucie własnej wartości. Gdy trzeba – pomagamy.

W edukacji wczesnoszkolnej stosujemy zasadę koncepcji koncentrowania się na rytmach Jeroma Seymoura Brunera:

1. Ja robię – ty patrzysz (inicjatywa jest po stronie nauczyciela, dziecko patrzy i słucha).

2. Ja robię – ty pomagasz (nauczyciel i dziecko wspólnie działają).

3. Ty robisz – ja pomagam (dziecko przejmuje inicjatywę, próbuje samodzielnie wykonać czynność przy wsparciu nauczyciela)

4. Ty robisz – ja patrzę (nauczyciel oddaje kontrolę dziecku, jest pozytywnie wspierającym dorosłym).

Nasi nauczyciele cały czas w procesie uczenia się pomagają dzieciom. Gdy samodzielność naszych uczniów wzrasta – wycofujemy się lub podnosimy poprzeczkę. Dziecko czuje się bezpiecznie, bo wie, że ma obok siebie życzliwego dorosłego, który nigdy nie zostawi go samego z problemem przerastającym jego możliwości.

Uczeń to aktywny partner w procesie nauki, którego potencjał uwalnia się dzięki pomocy kompetentnego nauczyciela.

Reklamy