Patriotyzm pieśnią malowany – 2 – 10 listopada 2017 r.

Każdego roku w naszej szkole realizowany jest projekt międzyprzedmiotowy tematycznie związany z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. W roku szkolnym 2016/2017 nosił on tytuł „Patriotyzm współcześnie”.

W tym roku szkolnym w dniach 2 – 10 listopada nauczyciele języka polskiego – pani Malwina Warszawska, plastyki – pani Anna Wrzesiak oraz muzyki – pani Anna Gnap wspólnie z uczniami klas IV – VII zrealizowały projekt „Patriotyzm pieśnią malowany”

Uczniowie klas IV – VII podczas lekcji języka polskiego poznawali historię powstania wybranych piosenek patriotycznych, wojennych, partyzanckich:

  •                  Klasa 4 – J. Wybicki „Mazurek Dąbrowskiego”
  •                  Klasa 5 – A. Brzuchal – Sikorski „My, Pierwsza Brygada”
  •                  Klasa 6 – J. Jurandot „Idą leśni”
  •                  Klasa 7 – F. Konarski „Czerwone maki na Monte Cassino”

Podczas lekcji języka polskiego uczniowie słuchali wykonania pieśni, analizowali ich treść, dzielili się przemyśleniami. Takie działanie pozwoliło im lepiej zrozumieć sens utworu i podczas lekcji muzyki zaśpiewać go nie tylko z właściwą intonacją, artykulacją i dynamiką, ale również głębszą refleksją, wzruszeniem i zrozumieniem postaw Polaków, którzy swoje życie poświęcili ojczyźnie.

Podczas zajęć plastycznych uczniowie wykonali dowolną techniką prace ilustrujące treść poznanych pieśni i piosenek. Prace wyeksponowane są na tablicy szkolnego korytarza. Możemy tam zobaczyć przestrzenne godła Polski i rysunki ilustrujące treść wojennej piosenki pt. „Czerwone maki na Monte Cassino”.

Photo1589

Photo1588