Pliki do pobrania

rodzice1

1. Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci regulamin-przyprowadzania

2. Świetlica – regulamin, odbiór dzieci świetlica_oświadczenie