Podręczniki i lektury 2021/2022

Podręczniki rok szkolny 2021/22

Klasa 0

Planeta Dzieci. WSIP – komplet podręczników dla 6-latków

Język angielski – podręcznik zostanie podany we wrześniu 2021.

Klasa I

W ramach dotacji pakiet „Nowi Tropiciele klasa 2”, wyd. WSiP:

Podręczniki klasa 1, część 1, 2, 3, 4, 5

Karty ćwiczeń klasa 1, część 1, 2, 3, 4, 5 – uczeń otrzymuje bezzwrotnie

Karty matematyczne klasa 1, część 1, 2, 3, 4, 5 – uczeń otrzymuje bezzwrotnie

Do kupienia przez Rodziców:

„Pisanie” klasa 1, WSiP z serii „Kalejdoskop ucznia”

„Liczenie” klasa 1, WSiP z serii „Kalejdoskop ucznia”

„Lektury” klasy 1-3 WSIP

Klasa I A. Frączak, R. Szewczyk (red.) „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

Klasa I Nowa Era Informatyka Klasa 1 Zeszyt ćwiczeń z CD Autorzy: Michał Kęska

Give me five! 1 (wersja basics), wyd. Macmillan (książka ucznia + zeszyt ćwiczeń)

Klasa 2

W ramach dotacji pakiet „Nowi Tropiciele klasa 2”, wyd. WSiP:

Podręczniki klasa 2, część 1, 2, 3, 4, 5

Karty ćwiczeń klasa 2, część 1, 2, 3, 4, 5 – uczeń otrzymuje bezzwrotnie

Karty matematyczne klasa 2, część 1, 2, 3, 4, 5 – uczeń otrzymuje bezzwrotnie

Do kupienia przez Rodziców:

„Pisanie” klasa 2, WSiP z serii „Kalejdoskop ucznia”

„Liczenie” klasa 2, WSiP z serii „Kalejdoskop ucznia”

„Ortografia i gramatyka Smyka” klasa 2, część 1 i 2, Teresa Malepsza, Oficyna  Wydawniczo-Poligraficzna Adam

„Nowi Tropiciele, Wycinanka klasa 2”, WSiP

Klasa II A. Frączak, R. Szewczyk (red.) „A oto Ja jestem z wami” Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

Klasa II Nowa Era Elementarz odkrywców. Zeszyt ćwiczeń z CD Informatyka Klasa 2 Autorzy: Michał Kęska

J. angielski: Incredible English 2 (2nd Edition) wyd. Oxford (Class Book + Activity Book)

Klasa 3

W ramach dotacji pakiet „Nowi Tropiciele klasa 3”, wyd. WSiP:

Podręczniki klasa 3, część 1, 2, 3, 4, 5

Karty ćwiczeń klasa 3, część 1, 2, 3, 4, 5 – uczeń otrzymuje bezzwrotnie

Karty matematyczne klasa 3, część 1, 2, 3, 4, 5 – uczeń otrzymuje bezzwrotnie

Do kupienia przez Rodziców:

„Pisanie” klasa 3, WSiP z serii „Kalejdoskop ucznia”

„Liczenie” klasa 3, WSiP z serii „Kalejdoskop ucznia”

„Wycinanka” klasa 3, WSiP z serii „Nowi Tropiciele”

„Ortografia i gramatyka Smyka” klasa 3, część 1 i 2, Teresa Malepsza, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Adam

Elementarz odkrywców. Zeszyt ćwiczeń z CD Informatyka
Klasa 3 Autor: Michał Kęska Reforma 2017  NOWA ERA

Język angielski: „Incredible English 3” (2nd Edition) wyd. Oxford (Class Book + Activity Book)

Język hiszpański: „La pandilla 2” (libro de alumno + libro de actividades)

„Kto spożywa moje Ciało, ma życie” Religia klasa 3, Wydawnictwo Katechetyczne, podręcznik część 1 i 2 + domownik

Klasa 4

W ramach dotacji:

Hanna Dobrowolska, Urszula Dobrowolska „Jutro pójdę w świat” (podręczniki zeszyt ćwiczeń), kl. 4, wyd. WSiP

„Tajemnice przyrody” (podręcznik+ zeszyt ćwiczeń) wyd. Nowa Era

„Matematyka wokół nas” H. Lewicka, M. Kowalczyk (WSiP)

podręcznik szkoła podstawowa

zeszyt ćwiczeń x 2 (część 1 i 2)

Historia kl.4 (podręcznik + ćwiczenia) W. Kalwat, M. Lis

Do kupienia przez Rodziców:

Zeszyt lekturowy klasa 4, wyd. WSiP

3 zeszyty ćwiczeń „Matematyka z plusem 4” („Liczby naturalne” , „Ułamki”, „Geometria”) – Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Kl. 4.  „Lekcja muzyki” –   autorzy:  Monika Gromek, Grażyna Kilbach,      NOWA ERA Nr dop. 852/1/2017,   nowa edycja 2020/2022

Klasa IV Lubię to! Nowa Era Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej Nr dopuszczenia: 847/1/2020/z1 Autorzy: Michał Kęska Nowa edycja 2020-2022

Plastyka. Podręcznik Klasa 4, WSiP Stanisław Stopczyk, Barbara Neubart, WSiP 2017

Technika na co dzień. Zajęcia techniczne. Podręcznik. Klasy 4-6.  Ewa Bubak, Marcin Duda, Ewa Królicka

Ks. Mariusz Czyżewski (red.) „Jestem Chrześcijaninem”, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

J. angielski: Project 1 (Fourth Edition), T. Hutchinson, wyd. Oxford (Student’s Book + Workbook) – KONTYNUACJA

Klasa 5

W ramach dotacji:

Hanna Dobrowolska, Urszula Dobrowolska „Jutro pójdę w świat” (podręczniki zeszyt ćwiczeń), kl. 5, wyd. WSiP

 „Puls Życia” kl. 5 (podręcznik + ćwiczenia) wyd. Nowa Era

„Planeta Nowa” kl. 5 ( podręcznik) wyd. Nowa Era

„Matematyka wokół nas” H. Lewicka, M. Kowalczyk (WSiP)

podręcznik szkoła podstawowa

zeszyt ćwiczeń x 2 (część 1 i 2)

Historia kl.5 (podręcznik + ćwiczenia) W. Kalwat, M. Lis

Do kupienia przez Rodziców:

Język polski Zeszyt lekturowy klasa 5, wyd. WSiP

Chwastniewska, D. Różek, A. Gorzałczyńska-Mróz, M. Szulc, Język polski 5. Nauka o języku do nowej szkoły podstawowej. Część 1 i 2, wyd. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Matematyka Zeszyt ćwiczeń „Matematyka z plusem 5”  „Geometria” (granatowe)–  Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

J. angielski: Project 2 (Fourth Edition), T. Hutchinson, wyd. Oxford (Student’s Book + Workbook)

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej Nr dopuszczenia: 847/2/2018 Autorzy:  Michał Kęska  NOWA ERA

Plastyka Podręcznik. Klasa 5, WSiP S. K. Stopczyk, B. Neubart, J. Chołaścińska, K. Janus–Borkowska, WSiP 2018

Technika Bądź bezpieczny na drodze. Zajęcia techniczne. Karta rowerowa. Podręcznik. Klasy 4-6, WSiP Bogumiła Bogacka-Osińska, Danuta Łazuchiewicz

Technika na co dzień. Zajęcia techniczne. Podręcznik. Klasy 4-6. Ewa Bubak, Marcin Duda, Ewa Królicka (kontynuacja)

Klasa V Ks. Mariusz Czyżewski (red.) „Wierzę w Jednego Boga”, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

„Lekcja muzyki” – autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach, NOWA ERA                                      Nr dop. 852/2/2018

„Planeta Nowa” kl. 5 ( ćwiczenia) wyd. Nowa Era

Klasa 6

W ramach dotacji:

Hanna Dobrowolska, Urszula Dobrowolska „Jutro pójdę w świat” (podręczniki zeszyt ćwiczeń), kl. 6, wyd. WSiP

 „Puls Życia” kl. 6 (podręcznik + ćwiczenia) wyd. Nowa Era

„Planeta Nowa” kl. 6 (podręcznik) wyd. Nowa Era

„Matematyka wokół nas” H. Lewicka, M. Kowalczyk (WSiP)

podręcznik szkoła podstawowa

zeszyt ćwiczeń x 2 (część 1 i 2)

Historia kl.6 (podręcznik + ćwiczenia) WSIP

Do kupienia przez Rodziców:

Język polski Zeszyt lekturowy klasa 6, wyd. WSiP

Język polski 6. Nauka o języku do nowej szkoły podstawowej. Część 1 i 2, Autorzy: P. Borys, A. Halasz, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Matematyka Zeszyt ćwiczeń  „Matematyka z plusem 6”  „Geometria” (granatowe)–  Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

J. angielski: Project 3 (Fourth Edition), T. Hutchinson, wyd. Oxford (Student’s Book + Workbook) KONTYNUACJA

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej Nr dopuszczenia:    847/3/2018 Autorzy: Michał Kęska  NOWA ERA

Lekcja muzyki” –    autorzy:  Monika Gromek, Grażyna Kilbach,      NOWA ERA                          Nr dop. 852/3/2019

Plastyka. Podręcznik. Klasa 6, WSiP S. K. Stopczyk, B. Neubart, K. Janus–Borkowska, WSiP 2019

Technika Bądź bezpieczny na drodze. Zajęcia techniczne. Karta rowerowa. Podręcznik. Klasy 4-6, WSiP Bogumiła Bogacka-Osińska, Danuta Łazuchiewicz ( kontynuacja)

Technika na co dzień. Zajęcia techniczne. Podręcznik. Klasy 4-6. Ewa Bubak, Marcin Duda, Ewa Królicka (kontynuacja)

Mariusz Czyżewski (red.) „Wierzę w święty Kościół powszechny”, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

„Planeta Nowa” kl. 5 ( ćwiczenia) wyd. Nowa Era

Klasa 7

W ramach dotacji:

Myśli i słowa. Klasa 7. Podręcznik do języka polskiego. Wyd. WSiP

Język Polski. Gramatyka i stylistyka. Klasa 7. Zeszyt ćwiczeń. Wyd. WSiP

Matematyka wokół nas. Klasa 7. Podręcznik. Wyd. WSiP

Matematyka wokół nas. Klasa 7. Zeszyt ćwiczeń. Wyd. WSiP

Historia. Klasa 7. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń. Wyd. WSiP

Puls Życia. Klasa 7. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń.  Wyd. Nowa Era

Planeta Nowa. Klasa 7. Podręcznik.  Wyd. Nowa Era

Chemia Nowej Ery. Klasa 7. Podręcznik.  Wyd. Nowa Era, , nowa edycja 2020-2022

Spotkania z fizyką. Klasa 7. Podręcznik. Wyd. Nowa Era

Do kupienia przez Rodziców:

Język polski. Zeszyt lekturowy. Klasa7. E. Horwath. Wyd. WSiP

Matematyka wokół nas. Zbiór zadań. Wyd. WSiP

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy 7 szkoły podstawowej. M. Gromek, G. Kilbach. Wyd. NOWA ERA, nowa edycja 2020-2022

Plastyka. Klasa 7. Podręcznik. S. K. Stopczyk, B. Neubart, J. Chołaścińska
WSiP 2017

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. G. Koba. Wyd. Nowa Era, nowa edycja 2020-2022

Twoje Słowo światłem na mojej drodze. Podręcznik do religii dla klasy 7. P. Tomasik. Wyd. Katechetyczne

Planeta Nowa. Klasa 7. Zeszyt ćwiczeń.  Wyd. Nowa Era

Chemia Nowej Ery. Klasa 7. Zeszyt ćwiczeń  Wyd. Nowa Era, , nowa edycja 2020-2022

Spotkania z fizyką. Klasa 7. Zeszyt ćwiczeń Wyd. Nowa Era

KLASA 8

W ramach dotacji:

Ewa Nowak, Joanna Gaweł „Myśli i słowa kl. 8”, wyd. WSiP

Język polski – gramatyka i stylistyka, zeszyt ćwiczeń, kl. 8, wyd. WSiP

 „Puls Życia” kl. 8(podręcznik + ćwiczenia) wyd. Nowa Era

„Planeta Nowa” kl. 8(podręcznik) wyd. Nowa Era

„Matematyka wokół nas” (podręcznik 8) A.Drążek, E.Duvnjak, E.Kokiernak-Jurkiewicz (WSiP) Matematyka Zeszyt ćwiczeń 8, A.Makowski, T.Masłowski, A.Toruńska (WSiP)

Historia kl.8 (podręcznik + ćwiczenia) wyd. WSIP I. Kąkolewski, K. Kowalewski, A. Płomińska -Mieloch

Chemia Nowej Ery. Podręcznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Autorzy:J.Kulawik, T.Kulawik, M.Litwin, ISBN 978-83-267-3277-5, Numer dopuszczenia 785/2/2018 Chemia Nowej Ery.

Klasa 8: Spotkania z fizyką Podręcznik do fizyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej Nr dopuszczenia: 885/2/2018 Autorzy: Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Do kupienia przez Rodziców:

Język polski Zeszyt lekturowy klasa 8, wyd. WSiP

Matematyka zbiór zadań, szkoła podstawowa 8; E.Duvnjak, E.Kokiernak-Jurkiewicz (WSiP)

Ks. Piotr Tomasik „”Ty ścieżkę życia mi ukażesz” Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej Nr dopuszczenia:    847/5/2018 Autorzy: Grażyna Koba NOWA ERA

WOS- „Dziś i jutro” – wyd. Nowa Era Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej

Planeta Nowa. Klasa 7. Zeszyt ćwiczeń.  Wyd. Nowa Era

Chemia Nowej Ery. Klasa 7. Zeszyt ćwiczeń  Wyd. Nowa Era, , nowa edycja 2020-2022

Spotkania z fizyką Zeszyt ćwiczeń do fizyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej Autorzy:        Bartłomiej Piotrowski

Lektury – rok szkolny 2021/2022

KLASA 1

 Do czytania w klasie:

„Plastusiowy pamiętnik” – M. Kownacka

„Czterej muzykanci z Bremy” – bracia Grimm

„Nowe szaty cesarza” – H.Ch. Andersen

„Brzechwa dzieciom” – Jan Brzechwa

„Pamiętnik czarnego noska” – J. Porazińska

„ Cukierku, ty łobuzie” – W. Cichoń

      KLASA 2

Julia Duszyńska, „Cudaczek-Wyśmiewaczek”( wrzesień)

Alan Aleksander Milne, tłum. Irena Tuwim, „Kubuś Puchatek”                          ( październik)

Jan Grabowski „ Czarna owieczka” ( listopad)

Tomasz Maciej Trojanowski „ Kocie historie” ( grudzień)

Janina Porazińska, „Szewczyk Dratewka” ( styczeń)

Gosta Knutson „Przygody Filonka Bezogonka”  (luty)

Maria Krὔger „Karolcia” ( marzec)

Ewa Szelburg Zarembina „ Najmilsi”( kwiecień)

Joanna Papuzińska, „Nasza mama czarodziejka” ( maj)

Anna Onichimowska „ Koniec świata i poziomki”( czerwiec)

Hans Christian Andersen, tłum. Stefania Beylin, „Brzydkie kaczątko”( w klasie)

Marta Berowska, „O Lechu, Czechu i Rusie” ( w klasie)

Hans Christian Andersen „Calineczka” ( w klasie)

KLASA 3

Joanna Papuzińska „Asiunia”– wrzesień

Maria Kownacka „Kajtkowe przygody”– październik

Maria Krüger „Karolcia”– listopad

Hans Christian Andersen „Baśnie”: „Dziewczynka z zapałkami”, „Choinka”, „Słowik”, „Stokrotka”, „Latający kufer”, „Mała syrenka”, „Księżniczka na ziarnku grochu”– grudzień

Łukasz Wierzbicki „Dziadek i niedźwiadek”– styczeń

Hans Christian Andersen „Królowa Śniegu”– luty

Agnieszka Frączek „Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą” – marzec

Hugh Lofting „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”– marzec

Astrid Lindgren „Dzieci z Bullerbyn” – kwiecień

Roman Pisarski „O psie, który jeździł koleją”– maj

KLASA 4

Lektury obowiązkowe:

Jan Brzechwa  Akademia Pana Kleksa-

Janusz Christa  Kajko i Kokosz. Szkoła latania

René Goscinny  Jean-Jacques Sempé  Mikołajek (wybór opowiadań)-

C.S.Lewis  Lew  czarownica i stara szafa-

Andrzej Maleszka  Magiczne drzewo. Czerwone krzesło-

Joanna Olech  Dynastia Miziołków

Lektury uzupełniające:

Selma Lagerlöf  Cudowna podróż – adaptacja Tage i Katrin Aurell (wydawnictwo Nasza Księgarnia) – TO KRÓTSZA WERSJA UTWORU  NAPISANA PROSTSZYM JĘZYKIEM  I BARDZIEJ ZROZUMIAŁA PRZEZ DZIECI

KLASA 5

Lektury obowiązkowe:

Astird Lingren  Bracia Lwie Serce

Ferenc Molnar  Chłopcy z Placu Broni

Bolesław Prus  Katarynka – (z nauczycielem na lekcji)

Henryk Sienkiewicz  W pustyni i w puszczy

Mitologia (mit o powstaniu świata  Prometeuszu  Syzyfie  Demeter i Korze  Dedalu i Ikarze  Heraklesie  Edypie  Tezeuszu i Ariadnie  Orfeuszu i Eurydyce)

Lektury uzupełniające:

Seweryna Szmaglewska  Czarne Stopy

Edmund Niziurski  Sposób na Alcybiadesa

Mark Twain  Przygody Tomka Sawyera (film)

KLASA 6

Lektury obowiązkowe:

Antoni Czechow, KameleonŚmierć urzędnika

Rafał Kosik, Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi

Lucy Maud Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza

John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem

Lektury uzupełniające:

Joseph Rudyard Kipling, Księga dżungli

Kornel Makuszyński, Szatan z siódmej klasy

Frances Hodgson Burnett, Tajemniczy ogród (film)

Alfred Szklarski, Tomek w krainie kangurów .

KLASA 7

Lektury obowiązkowe:

Charles Dickens, Opowieść wigilijna

Aleksander Fredro, Zemsta 

Adam Mickiewicz, Dziady, część II

Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę

Henryk Sienkiewicz, Ouo vadis

Juliusz Słowacki, Balladyna 

Lektury uzupełniające:

Agatha Christie, Dwanaście prac Herkulesa

Ernest Hemingway, Stary człowiek i morze 

Henryk Sienkiewicz, Krzyżacy ( film lub książka)

KLASA 8

Lektury obowiązkowe:

Aleksander Kamiński  Kamienie na szaniec

Adam Mickiewicz  Pan Tadeusz

Antoine de Saint-Exupéry  Mały Książę

Stefan Żeromski  Syzyfowe prace

Lektury uzupełniające:

Suzanne Collins  Igrzyska śmierci (film)

Arkady Fiedler  Dywizjon 303 –

Nancy H. Kleinbaum  Stowarzyszenie Umarłych Poetów

Aleksander EricEmmanuel Schmitt  Oskar i pani Róża