Projekt eTwinning

Projekt klasy II z PSPnr62 rozpoczęliśmy od II edycji klasowego konkursu czytelniczego. W ramach konkursu czytamy książki i zapisujemy czas na przygotowanej karcie pracy z podpisami Rodziców. Po przeczytaniu danej lektury każdy uczeń prezentuje ją w dowolny sposób. Wśród książek są te, które wskazane są w ramach projektu. Projekt nosi nazwę „Czytanki dla Hanki” i realizowany jest pod kierunkiem Pani Joanny Dubieleckiej.

cudaczek

W maju uczniowie klasy drugiej opracowywali albumy o wylosowanym parku narodowym w Polsce. Wszystkie prace zawierały informacje o faunie i florze, ciekawych miejscach i wybranych trasach do zwiedzania. Uczniowie podali w swoich pracach bibliografię. Następnie cała klasa uczestniczyła w zajęciach, których celem było rozmieszczenie albumów na mapie naszego kraju. Utrwalono tym samym umiejętność czytania mapy, odnajdywania głównych miast i rzek, wskazywania państw sąsiadujących z Polską. Projekt nauczył dzieci z klasy II planowania pracy i kształtował umiejętność współpracy w grupie. Końcowym efektem naszej pracy jest mapa Polski, która zdobi naszą klasę i będzie wykorzystana do kolejnego projektu eTwinning – Tropem po okolicy.

ODZNAKA JAKOŚCI ZA PROJEKT CZYTANKI DLA HANKI REALIZOWANY PRZEZ JOANNĘ DUBIELECKĄ

oj