Projekt eTwinning Drużyna Misia Paddingtona

Projekt eTwinning – Drużyna Misia Paddingtona  (Paddington Bear Team)

W tym roku szkolnym uczniów klasy 3 odwiedza miś Paddington z Londynu. Każdy uczeń może go poznać i się z nim zaprzyjaźnić zabierając go do domu i opisując jego przygody. Miś bierze też udział w wycieczkach, imprezach klasowych (np. Dzień Dyni) oraz szkolnych (m. in. Święto Szkoły). Jednak miś nie gości tylko w naszej klasie. Śledzimy jego poczynania w Słowenii, na Ukrainie, a nawet na niewielkiej wyspie francuskiej obok Madagaskaru. Wspólnie z partnerskimi szkołami stworzyliśmy kalendarz Paddingtona. Oprócz rozwijania kompetencji językowych uczniów, projekt doskonali również znajomość języka angielskiego, gdyż niektóre zadania wykonujemy w tym języku np. piszemy kartki i listy, tworzymy gry.

erasmus

pad_m