Projekt pt.”Tropem po okolicy”

Projekt ma na celu poszerzanie wiedzy o najbliższej okolicy swojej i szkół partnerskich. Szczególny nacisk będzie położony na obserwację zmian zachodzących w przyrodzie. Uczniowie poznają las i jego mieszkańców, pracując w parach i grupach. Będą doskonalić umiejętności wykorzystania TIK w praktycznym działaniu i nowych sytuacjach. W projekt zaangażowani są uczniowie klasy III z wychowawczynią Joanną Dubielecką.

Drzewa genealogiczne  zostały przygotowane przez uczniów klasy III.

drzewo