Przedmioty kończące się w klasach wcześniejszych

Informujemy Uczniów i Rodziców, iż następujące przedmioty kończą się w klasach:

  • PLASTYKA do klasy VII (w ósmej klasie nie ma);
  • TECHNIKA do klasy VI (w siódmej klasie nie ma)
  • PRZYRODA w klasie IV (w piątej klasie jest biologia)
  • MUZYKA do klasy siódmej (w klasie ósmej nie ma)

W związku, iż w/w przedmioty kończą się w różnych klasach, na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, pojawią się oceny z tych przedmiotów, uzyskane w ostatnim roku nauczania danego przedmiotu.