Rok szkolny 2017/2018

roznr

statut2017 Statut PSP nr 62

Kalendarium roku 2017/2018

4 IX Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
14 IX Rada pedagogiczna + zebranie z rodzicami
2 – 7 X Zielona szkoła
13 X Dzień edukacji Narodowej i ślubowanie klasy I
19 X Rada pedagogiczna + Dzień otwarty
1 XI Dzień wolny  Święto Zmarłych
23XI Rada pedagogiczna + zebranie z rodzicami + zebranie z przedstawicielami klas
10 XI Apel z okazji Święta Niepodległości
7 XII Święto Szkoły
21 XII Jasełka + rada pedagogiczna
23 XII – 1 I Świąteczna przerwa
9 I Rada klasyfikacyjna
11 I Zebranie z rodzicami
15 I – 28 I Ferie zimowe
15 I Zakończenie I semestru
Początek II Dzień Babci i Dziadka
1 II Bal karnawałowy
6 II Rada podsumowująca I semestr
15 III Rada pedagogiczna + Dzień otwarty
29 III – 3 IV Świąteczna przerwa
26 IV Rada pedagogiczna + zebranie z rodzicami+ zebranie z przedstawicielami klas
1 – 4 V Dni wolne – Święto Pracy, Święto Flagi, Święto Konstytucji 3  Maja
8 V Apel z okazji Święta Konstytucji 3  Maja
24 V Dzień Rodziny
24 V Rada pedagogiczna + Dzień otwarty – roczne sprawdziany
29 V Dzień Dziecka, dzień sportu
31 V – 1 VI Dni wolne – Boże Ciało
22 VI Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych

Temat uroczystości i imprezy Termin Osoby odpowiedzialne
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 4.IX p. J. Dubielecka, p. A. Gnap
Ślubowanie klas pierwszych 13.X p. J. Dubielecka p. A. Gnap
Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej 13.X p. M.Warszawska
p. A. Gnap
Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości 10.XI p. K. Kolebacz p. p.B.Chrzanowska
Mikołajki szkolne + Święto szkoły 7.XII p. J. Dubielecka,
wychowawcy i nauczyciele
Jasełka szkolne 21.XII p. M.Warszawska
p. A. Gnap
Wigilia szkolna 22.XII Wychowawcy
Bal karnawałowy 1 II Dyrekcja
Święto wiosny –topienie Marzanny 21.III Wychowawcy
Dzień papieski 17 IV p. K. Welner
Święto Konstytucji 3 Maja 8 V p. K. Kolebacz
p. T. Borowska
Dzień Dziecka – dzień sportu 30 V p. Z.Blicharska, wychowawcy, nauczyciele
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 22 VI p. A. Gnap
p. M.Warszawska
Rozpoczęcie roku szkolnego 1.IX p. A. Michalak
Dekoracja holu, wystawa na zakończenie roku Cały rok A. Wrzesińska

Zebrania i dni otwarte

1 IX Rozpoczęcie roku szkolnego
14 IX Zebranie
19 X Dzień otwarty
23XI Zebranie
11 I Zebranie semestralne
15 III Dzień otwarty
26 IV Zebranie
24 V Dzień otwarty

 Rady pedagogiczne

30 VIII Szkoleniowa
31 VIII Organizacja roku szkolnego 2016/2017
1 IX Planowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej w roku szkolnym 2016/2017
14 IX Szkoleniowa, zatwierdzenie planu dydaktyczno – wychowawczego szkoły i planu nadzoru.
19 X Szkoleniowa
23 XI Szkoleniowa
21 XII Szkoleniowa
9 I Klasyfikacyjna
6 II Podsumowująca I semestr
15 III Szkoleniowa
26 IV Szkoleniowa
24 V Podsumowująca sprawdziany roczne
7 VI Klasyfikacyjna
30 VI Podsumowująca II semestr i rok szkolny

Program profilaktyczno-wychowawczy