Ślubowanie pierwszoklasistów 12 X 2018 r.

12 października w przededniu Święta Komisji Edukacji Narodowej pierwszoklasiści naszej szkoły złożyli uroczyste ślubowanie.
W tym roku uczniowie klasy ósmej postanowili zapoczątkować nową, szkolną tradycję – jako najstarsi powitali najmłodszych. Przedstawili im w nieco humorystyczny sposób zasady działania szkoły i odwiecznego „pojedynku” nauczyciel – uczeń.
Krótki program artystyczny zakończył się wręczeniem podziękowań dla nauczycieli.
Dla dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole, pierwsza wspólna uroczystość – ślubowanie jest ważnym momentem w życiu. Dla ich rodziców i dziadków – również.
Zanim jednak pierwszoklasiści wypowiedzieli tekst zobowiązania:
Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.(…)
swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
udowadniali nam wszystkim, że zasługują na to, by stać się pełnoprawnymi członkami szkolnej społeczności. Do tego „egzaminu” przygotowały ich pani – wychowawczyni Anetta Michalak.
Odświętnie, na galowo ubrane dzieci z przejęciem recytowały wiersze o tym, jak to dobrze jest być uczniem pierwszej klasy. Potem pochwaliły się rodzicom i nauczycielom tym, że znają już tyle liter, że potrafią napisać wyraz „domek”. Wiedziały też, jak należy zachowywać się w szkole, pilnie uczyć i być dobrym kolegą. Zaśpiewały też kilka piosenek.
Gdy panie dyrektor uznały, że egzamin na pierwszoklasistę zdany, przystąpiły do ceremonii pasowania dzieci na uczniów. Następnie rozdały dyplomy ucznia klasy pierwszej i upominki.

Photo2222

Photo2223