Spotkania, dni otwarte, rady pedagogiczne

Zebrania i dni otwarte:

16.09.2021   Zebrania z rodzicami – 17.00 i 18.00 ze względu na wytyczne epidemiczne 
21.10.2021   Dzień otwarty.
25.11.2021   Zebrania z rodzicami + spotkanie z przedstawicielami klas.
16.12.2021   Dzień otwarty.
01.2022     Zebrania z rodzicami.
24.02.2022   Dzień otwarty.
24.03.2022   Dzień otwarty.
28.04.2022   Zebrania z rodzicami + spotkanie z przedstawicielami klas.
26.05.2022   Dzień otwarty.

Rady pedagogiczne:

16.09.2021   Rada zatwierdzająca plan dydaktyczno-wychowawczy i plan nadzoru pedagogicznego.
21.10.2021   Rada szkoleniowa.
25.11.2021   Rada szkoleniowa.
17.12.2020   Rada szkoleniowa.
01.2022      Rada klasyfikacyjna.
02.2022      Rada podsumowująca I semestr roku szkolnego 2021/2022
24.03.2022   Rada szkoleniowa.
28.04.2022   Rada szkoleniowa.
26.05.2022   Rada podsumowująca sprawdziany roczne.
9.06.2022    Rada klasyfikacyjna.
czerwiec 2022  Rada podsumowująca II semestr r. szkolnego 2021/2022.