Sprawdzian Szóstoklasisty

sukces2016

WYNIKI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY 2015/2016

Wynik naszej szkoły    37,2 / 40 pkt

W tym:     I część (język polski + matematyka)       35,5 / 40 pkt

II część (język angielski)    39,0 / 40 pkt

język polski
matematyka
I część
II część (j.angielski)
Wynik średni
w %
o ile % lepiej
w %
o ile % lepiej
w %
o ile % lepiej
w %
o ile % lepiej
Nasza szkoła
88,8
88,8
89,1
97,7
Dzielnica Targówek
78,5
o 13%
68,4
o 30%
73,7
o 21%
82,5
o 18%
Warszawa
79,2
o 12%
69,1
o 29%
74,4
o 20%
85,3
o 15%
Woj. maz.
73,3
o 21%
58,4
o 52%
66,1
o 35%
75,0
o 30%