Udział klasy VIII w ogólnopolskim projekcie „PoczytajMY o DOM-ach”

Klasa VIII pod opieką wychowawczyni, wzięła udział ogólnopolskim projekcie „PoczytajMY o DOM-ach”.

https://poczytajmy.ceo.org.pl/aktualnosci/domy/czytamy-domy