Warsztaty ,,Jak się uczyć?”

W dniu 27.11 psycholog szkolny  Anna Godek przeprowadziła warsztaty ,,Jak się uczyć?”. Przeznaczone one były dla naszych najmłodszych uczniów z klas I – III, którzy jeszcze nie do końca mają świadomość, co to znaczy uczyć się w domu.  Mając na uwadze następne lata ich edukacji, zostały z nimi omówione zasady efektywnej pracy w domu. Dzieci przy wsparciu psychologa opowiadały, jakie zasady powinny być zachowane przy odrabianiu lekcji. Kiedy powinny być odrabiane, jak powinno być przygotowane biurko, czy ważne są przerwy relaksacyjne, a jeśli tak, to jak powinny one wyglądać, czy dzieci same odrabiają lekcje, czy powinni im pomagać rodzice? Na takie pytanie wszyscy wspólnie szukali odpowiedzi. Oprócz wspólnej dyskusji, dzieci wykonały wiele ćwiczeń z zakresu kinezjologii edukacyjnej wspomagających pracę mózgu. Dzieci wykonywały ruchy naprzemienne, rysowały dwoma rękoma jednocześnie, trenowały  mięśnie oka, uczyły się w jaki sposób skutecznie przygotować się do dyktanda, wykonywały ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową i koncentrację uwagi. Mamy nadzieję, że zajęcia, które spotkały się z entuzjazmem dzieci, choć w części zostaną z pożytkiem wykorzystane w domu.