Warsztaty klas VII i VIII.

Na początku czerwca klasy VII i VIII wzięły udział w zajęciach integracyjnych. Celem postawionym przed uczniami było zbudowanie przy użyciu taśmy klejącej, nożyczek i kartek papieru, jak najwyższej wieży.     Wygrywała grupa, która zbudowała najwyższą wieżę stojącą samodzielnie. Grupy dobierane były losowo. Celem zabawy było rozwijanie umiejętności współpracy, empatycznego słuchania, wrażliwości na odmienne pomysły koleżanek i kolegów. Uczniowie skoncentrowani byli na celu, ale z zachowaniem i poszanowaniem zdania innych. Było dużo śmiechu, żartów, kreatywnych pomysłów, a czas mijał tak szybko, że wszystkich zaskoczył dzwonek zwiastujący koniec lekcji.