Koło przyrodnicze. Warsztaty mikroskopowe

We wrześniu 2016 r. działalność swoją rozpoczęło również koło przyrodnicze “Młodzi Przyrodnicy” w ramach, którego dzieci miały okazję zapoznać się z wieloma ciekawymi zagadnieniami obejmującymi nauki przyrodnicze i wykraczającymi daleko poza podstawę programową. Podczas zajęć toczyły się dyskusje oraz odbywały prezentacje, między innymi na temat budowy wszechświata, życia występującego w głębinach oceanów, czy struktury atomów i cząsteczek chemicznych. Uczniowie przeprowadzali również proste doświadczenia chemiczne i fizyczne takie jak na przykład dyfuzja atramentu w wodzie o różnej temperaturze. Prowadziliśmy również obserwacje mikroskopowe oraz wykonywaliśmy preparaty z liścia cebuli. W drugim semestrze działalność koła skupiła się na wyjściach poza teren szkoły i obserwacji organizmów żywych w ich naturalnym środowisku. Podczas spacerów w okolicach szkoły uczniowie poznali różne gatunki roślin i zwierząt, żyjących w Warszawie.

W dniu 26 maja w naszej szkole odbyły się warsztaty mikroskopowe, prowadzone przez Fundację „Ekotrend”, w której wzięli udział uczniowie klasy piątej i szóstej. W czasie tego spotkania dzieci utrwalały wiedzę z budowy i obsługi mikroskopu optycznego oraz wykonywania preparatów mikroskopowych. Miały również okazję zagłębić się w mikroświat ukazujący organizmy żywe na poziomie komórkowym. Przeglądały między innymi przekroje przez łodygę, liście oraz inne preparaty z tkanek grzybów, roślin i zwierząt. W następnym kroku uczniowie sami wykonywali preparaty mikroskopowe, które mogli potem podziwiać. Obserwacje były prowadzone również pod mikroskopem stereoskopowym ukazującym większe struktury w mniejszym powiększeniu np. skrzydła motyla czy ziarenka maku. Na koniec uczniowie wysłuchali wykładu na temat bioniki, czyli nauki badającej zasady funkcjonowania żywych organizmów oraz wykorzystującej je do tworzenia urządzeń technologicznych.

page_wprz