Wiwat maj, trzeci maj!

Minęło 227 lat od uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Od początku XX wieku obchodzono ten dzień jako święto narodowe na cześć uchwalenia pierwszej w nowożytnej Europie konstytucji w 1791 roku. W XX-leciu międzywojennym było to jedna z najważniejszych uroczystości, a właściwie było to jedyne oficjalne święto Polaków.

To ważne wydarzenie z naszej historii przybliżyli nam uczniowie klasy szóstej, którzy pod kierunkiem pani Teresy Borowskiej i Anetty Seroczyńskiej przygotowali dla szkolnej społeczności uroczysty apel. Przeniósł on widzów w wydarzenia sprzed wieków, kiedy to nasi ojcowie próbując ratować upadającą Rzeczpospolitą  pokazali światu, że są narodem mądrym i nowoczesnym.Wszyscy w skupieniu i z należytą powagą uczestniczyli w tej niezwykłej lekcji historii i patriotyzmu. Montaż słowno–muzyczny, miał bowiem na celu uświadomić młodemu pokoleniu, że każdy z nas powinien znać, szanować historię swojej Ojczyzny i mieć w sercu słowa Jana Pawła II:„Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości”.

page_sk_pl