Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2019

Jesteśmy niezwykle dumni z wyników egzaminu naszych ósmoklasistów.

Uczniom i rodzicom gratulujemy sukcesu!

Wyniki Uczniów naszej szkoły w zestawieniu ze średnią dzielnic Warszawy
J. polski – 1 miejsce
Matematyka – 2 miejsce
Język angielski – 1 miejsce