Wyniki Testu Kompetencji Trzecioklasisty

W dniach 25–27 V 2018 roku klasa trzecia przystąpiła do Testu Kompetencji Trzecioklasisty, który sprawdzał wiedzę i umiejętności z języka polskiego, matematyki i przyrody.

Uczniowie otrzymali bardzo wysokie wyniki.

Nasi Uczniowie z klasy III pisali Test Kompetencji z języka angielskiego przygotowany przez Instytut Badań Kompetencji w Wałbrzychu. Uczniowie wypadli wspaniale. Średni wynik szkoły 37 pkt (poziom najwyższy), średnia uczniów w Polsce wyniosła 25,04 pkt. BRAWO!

Przedmiot / Obszar wymagań Wynik procentowy
[ % ]
Średni wynik klasy
[ % ]
Wynik centylowy
[ % ]
Nazwa stanina
Język polski – całość 95 90
Język polski, obszar wymagań: Czytanie 88 86
Język polski, obszar wymagań: Pisanie 100 92
Język polski, obszar wymagań: Elementy wiedzy o języku 100 94
Matematyka – całość 100 93
Matematyka, obszar wymagań: Liczenie i sprawność rachunkowa 100 98
Matematyka, obszar wymagań: Umiejętności praktyczne 100 94
Matematyka, obszar wymagań: Rozwiązywanie zadań tekstowych 100 91
Przyroda – całość 100 98
Przyroda, obszar wymagań: Obserwacje przyrodnicze oraz ich analiza – wiązanie przyczyn ze skutkami 100 97
Przyroda, obszar wymagań: Wykorzystanie wiedzy przyrodniczej (rozumienie podstawowych pojęć przyrodniczych oraz zależności zachodzących w przyrodzie) 100 99
Przyroda, obszar wymagań: Poszanowanie przyrody – świadomość, jakie działania podjąć na rzecz ochrony przyrody oraz własnego zdrowia 100 94