„Wzorowy, czyli jaki?” – międzyklasowe warsztaty dla uczniów klas V – VIII

We wtorek (26.09.18) podczas półtoragodzinnych warsztatów prowadzonych przez psychologa szkolnego i wychowawczynie klas VI i VIII nasi uczniowie pracowali nad określeniem cech i zachowań, jakimi powinien odznaczać się uczeń z wzorowym zachowaniem.

Na początku uczniowie zostali losowo podzieleni na grupy. Los sprawił, że w każdej grupie znalazły się dzieci z klasy i piątej, i szóstej, i siódmej, i ósmej. Dzięki temu ci starsi pomagali młodszym.
Dzieci wypisywały na kartkach po trzy zachowania, postępowania, które w ich odczuciu są przez wychowawców punktowane jako te wzorowe. Następnie porządkowały je w taki sposób, by uszeregować je od tych, występujących najczęściej do tych, które pojawiają się sporadycznie. Wśród zapisanych małych karteczek można było znaleźć dwie złote myśli – „Nie denerwujemy swoim zachowaniem nauczycieli” oraz „Daję innym przykład swoim zachowaniem.” Przedstawiciele grup zaprezentowali na forum efekt pracy.

Później segregowaliśmy zachowania, przyporządkowując je do odpowiednich kategorii – zachowania na lekcji, koleżeństwa, aktywności i wolontariatu (i pomocy innych). Najmniej zachowań uczniowie wskazali w obszarze aktywności. Dzięki „zwizualizowaniu” postępowań na ocenę wzorową wielu uczniów uświadomiło sobie, że składową oceny jest udział w konkursach i zawodach, godne reprezentowanie szkoły, branie udziału w uroczystościach szkolnych. Inni zaś zwrócili uwagę na to, że „wzorowy uczeń” to taki, który bezinteresownie pomaga innym – i w szkole i poza nią.

Na zakończenie warsztatów każdy z uczniów otrzymał „arkusz zachowania”, żeby w skali od 1 do 6 zaznaczyć, ile już osiągnął w drodze do bycia wzorowym, a ile jeszcze mu brakuje.
Każdy też zastanawiał się nad tym, co jeszcze mógłby zrobić, aby podwyższyć ocenę zachowania.

Arkusze zachowania staną się pomocą dla wychowawców, psychologa, rodziców i samych uczniów przy wystawianiu ceny zachowania. (mw)