Zajęcia „Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe” – 14 września 2016 r.

W środę – 14 września i dzień później w szkole odbyły się zajęcia dla uczniów klas III – VI dotyczące kształtowania współodpowiedzialności za bezpieczne zachowanie w szkole, w jej otoczeniu, podczas wycieczek. Dzieci w dwóch grupach wiekowych – III-IV oraz V-VI pod kierunkiem pani Malwiny Warszawskiej i pani Bożeny Chrzanowskiej wspólnie próbowały wypracować zasady zachowania, które same respektowałyby. Celem zajęć było zmotywowanie uczniów do stosowania reguł i praw w codziennym życiu, kształtowanie umiejętności unikania nieprzyjemnych sytuacji, uświadomienie im kogo można zwrócić się o pomoc w sytuacjach trudnych.

Dzieci próbowały swoimi słowami zdefiniować pojęcia – zasada, norma, prawo, regulamin, bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa. Wspólnie doszły do wniosku, że normy i regulaminy są po to, by czuły się bezpieczne. Poczucie bezpieczeństwa jest zaś wtedy, gdy nie obawiają się mówić, tego, co myślą, nie boją się, że ktoś im zabierze rzeczy albo potrąci, czy szturchnie. Kolejny wniosek narzucał się sam – to oni odpowiadają za to, by inni czuli się dobrze i pewnie. Pracując metodami aktywizującymi, podzieleni na grupy uczniowie sporządzili listę zachowań niepożądanych. Najczęściej pojawiały się: przezywanie, zabieranie rzeczy i przeszkadzanie na lekcji. Drugi zespól zastanawiał się, dlaczego niektórzy zachowują się niewłaściwie. Tu najczęściej podała odpowiedź, że wynika to z chęci popisania się.

Potem dzieci układały pięciopunktowe regulaminy zachowania się podczas przerwy, lekcji, wycieczki i pobytu w świetlicy. Zwracały w nich uwagę na to, co najbardziej przeszkadza im w niewłaściwym zachowaniu, dlatego pojawiały się zwroty – „nieuszkadzanie”, „bycie cicho”, „niezaczepianie”. Rezultat pracy uczniów zostanie wykorzystany przy opracowaniu zasad zachowania. To kolejny raz, gdy uczniowie naszej szkoły sami zadecydowali, co powinno znaleźć się w szkolnych regulaminach. Kilka lat temu w podobny sposób ustalali ocenę zachowania.

Propozycje regulaminów szkolnych zostały umieszczone na tablicy przy wejściu do szkoły. Każdy uczeń i rodzic odwiedzający szkolę ma szansę zapoznać się z tym, co dla naszych uczniów jest ważne w zachowaniu rówieśników.