Zarząd i kadra

Organ prowadzący spółkę cywilną:

Czesława Mostkiewicz-OdrzygóźdźKrzysztof  Kolasiński, Teresa Borowska

Kadra pedagogiczna

Czesława Mostkiewicz-Odrzygóźdź – dyrektor główny Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 62

Joanna Dubielecka – dyrektor ds. pedagogicznych, edukacja wczesnoszkolna

L.p.

Nazwisko i imię

przedmiot

1.

Jabłońska Sylwia

język  niemiecki

2.

 Tomasz Tomaszewski

wychowanie fizyczne

3.

Borowska Teresa

matematyka

4.

Chrzanowska Bożena

matematyka

5.

Ciećwierz Małgorzata

język angielski

6.

Dubielecka Joanna

edukacja wczesnoszkolna

7.

Federczyk Monika

geografia

8.

Gnap Anna

muzyka

9.

Godek Anna

psycholog

10.

Łukasz Szymański

etyka

11.

Piliszczuk Renata

fizyka

12.

Komorek Agnieszka

religia

13.

Michalak Anetta

edukacja wczesnoszkolna

14.

Seroczyńska Anetta

historia

15.

Srebniak Magdalena 

edukacja wczesnoszkolna

16.

Chomiak Monika

edukacja wczesnoszkolna

17.

Warszawska Malwina

język polski

18.

Borawa-Wójcik Elżbieta

chemia

19.

Zalewska Agnieszka

język angielski

20.

Wiercińska Marlena

język francuski

21.

Maciejak Anna

świetlica, plastyka, technika

22.

Szafraniec Małgorzata

biologia, przyroda

23.

Izabela Pysk

język polski

24.

Jabłońska Aleksandra

świetlica

25.

Patryk Buczyński

informatyka