Zebrania, dni otwarte, rady pedagogiczne

Zebrania i dni otwarte

1 IX Rozpoczęcie roku szkolnego
14 IX Zebranie
19 X Dzień otwarty
23XI Zebranie
11 I Zebranie semestralne
15 III Dzień otwarty
26 IV Zebranie
24 V Dzień otwarty

 Rady pedagogiczne

30 VIII Szkoleniowa
31 VIII Organizacja roku szkolnego 2017/2018
1 IX Planowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej w roku szkolnym 2016/2017
14 IX Szkoleniowa, zatwierdzenie planu dydaktyczno – wychowawczego szkoły i planu nadzoru.
19 X Szkoleniowa
23 XI Szkoleniowa
21 XII Szkoleniowa
9 I Klasyfikacyjna
6 II Podsumowująca I semestr
15 III Szkoleniowa
26 IV Szkoleniowa
24 V Podsumowująca sprawdziany roczne
7 VI Klasyfikacyjna
30 VI Podsumowująca II semestr i rok szkolny

 

Reklamy